Услуги

Спедиция и транспортна дейност

Компанията предлага организиране, координиране и осъществяване на превоз на товари от и до всяка точка в рамките на цяла Европа и региона.

Собственият транспорт както и мрежата от избрани търговски партньори на Енерговиа ЕООД гарантират качеството на нашите услуги, като в същото време са предпоставка за бърза и безпроблемна логистика.

Вътрешен Пазар

В съответствие с изискванията на Европейския съюз от 01.07.2007 година, правната рамка на енергийния отрасъл в България е подготвена за пълно либерализиране на пазара. С промените в Закона за енергетиката от 05.07.2013 година всички компании на средно напрежение имат правото да излязат на свободния пазар съответно да договарят цената на електричеството с лицензираните търговци на електроенергия. Тази промяна е част от стъпките за либерализиране на енергийния пазар в България.

Година по-късно с новия регулаторен период стартира и дълго чаканият балансиращ пазар, а едновременно с това и правото на клиенти с обекти присъединени на ниско напрежение, да си избират доставчик на електрическа енергия и да договорят с него цени на енергия.

Балансиращите групи като част от балансиращия пазар допринесоха за облекчаването на финансовата тежест за балансиращата енергия.

Енерговиа предлага доставка на активна електрическа енергия на търговци и крайни клиенти на високо, средно и ниско напрежение по свободно договорени цени.

Участие в балансираща група

През 2014 година в България официално стартира балансиращият пазар. Това доведе до значително облекчаване на финансовата тежест на балансиращата енергия. Балансиращите групи представляват съвкупност от един или много търговски участници независимо дали са доставчици, производители или крайни клиенти. Всяка балансираща група задължително има координатор, който изчислява нетния небаланс за всеки един период на сетълмент (в България е един час) и отговаря за уреждането на балансираща енергия с Електроенергиен Системен Оператор ЕАД. Колкото повече участници има в една балансираща група, толкова по-голям е ефектът на балансирането, а от там и разходите по него. Това се получава защото за даден период ако един от участниците е в положение на енергиен недостиг, а друг в положение на енергиен излишък, то нетният небаланс е разликата между тях.

Енерговиа предлага участие в балансираща група с координатор Енерговиа. Следствие на дългогодишен опит в диспечирането и прогнозите постигаме все по-добри резултати по отношение на небалансите.

Общи принципи за разпределяне на небалансите на стандартна балансираща група с Координатор ЕНЕРГОВИА ЕООД

Внос и износ на електроенергия

Динамичното отваряне и либерализиране на пазарите на все повече страни е предпоставка за повишаваща се ликвидност и възможноста за създаването на балансиран портфейл. Доставките и изкупуването на електроенергия в България вече не са ограничени за реализация единствено в рамките на страната. Недостигът и излишъкът могат да бъдат хеджирани посредством трансгранична търговия.

Енерговиа разполага с екип от специалисти с над пет годишен опит в сферата на трансграничната търговия. Енерговиа търгува активно с утвърдени на пазара компании и Електроенергийни борси в Централна Източна Европа и региона.

За първото полугодие на 2015 година сме изтъргували и участвали, в износ на външни пазари за над 150 000 МWh електроенергия.

Регистрация на свободния пазар

Ползи от либерализирания пазар:

 • Регистрацията на свободния пазар дава възможността за оптимизиране на разходите за електроенергия
 • На свободния пазар, клиентите постигат по-конкурентна цена за ел. eнергия и планират по-добре разходите си.
 • Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване.

Има ли рискове от излизането на свободен пазар?

 • Не, няма. Клиентът е еднакво защитен както на регулиран, така и на либерализиран пазар.
 • Всеки абонат, присъединен на средно напрежение, трябва да се регистрира на свободен пазар. В противен случай, неговото обслужване се поема от Доставчик последна инстанция.
 • За момента, клиентите, присъединени на ниско напрежение с инсталирана мощност над 100 кВт, имат право, но не и задължение да се регистрират на свободен пазар.
 • Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване.

ЕНЕРГОВИА извършва регистрация на свободен пазар безплатно за своите клиенти.

Какво печелите Вие?

 • Сами избирате своя доставчик, независимо от локацията си
 • Сами договаряте срока на договора
 • Намаля се цената на енергията с минимум от 10%
 • Не Ви засяга повишаването на цените на тока

За целта са необходими следните документи:

 • предварителен договор за регистрация на свободния пазар
 • пълномощно, заверено от нотариус
 • заявление за получаване на достъп до съответния мрежови оператор
 • декларация за присъединяване към балансиращата група
 • удостоверение за липса на просрочени задължения
 • удостоверение за сключен договор за балансиране или договор за комбинирани услуги

Ние ще Ви помогнем да излезете на свободния пазар и сами да определяте цената на Вашата електроенергия.

Консултации

Енерговиа предлага широк спектър от консултантски услуги свързани с търговията на електроенергия. Компанията разполага с достъп до повечето от най-големите енергийни пазари в Европа и региона.

За търговци на електроенергия:

 • Консултации относно трансгранична търговия
 • Изготвяне на графици и процедура по известяването им в България и региона
 • Обучение за работа с различните Системни Оператори
 • Консултации по сключването на договори с чуждестранни партньори

За крайни клиенти:

 • Стъпките, които са необходими, за да излезете на свободния пазар на електроенергия
 • Анализи на товаров профил по предоставени исторически данни.